Nieuws uit de bestuurskamer - editie 2 - 2022/2023

16 november 2022 15:00


Nieuws uit de bestuurskamer - editie 2 - 2022/2023

Het seizoen loopt al weer een aantal maanden en we kunnen niet zeggen dat het ongemerkt voorbij is gegaan. Na een moeizame voorbereiding is ons vaandelteam flitsend van start gegaan in de competitie met 5 overwinningen op rij, maar deze werden helaas gevolgd door 2 nederlagen. Door de resultaten van de ploegen achter ons hebben we het winnen van de 1e periodetitel nog steeds in eigen hand. Een goed resultaat tegen Eindhoven AV a.s. zondag op sportpark de Leemkuilen volstaat hiervoor. We nodigen iedereen van harte uit om ons team aan te moedigen, zondag 20 november om 14.30 uur.

Bij de lagere senioren zien we op zaterdag, samen met de vele jeugdteams, een gezellig en druk sportpark waardoor er dan een echte voetbalsfeer hangt. Daar staat tegenover dat de bezetting op zondag ons, met het lagere aantal seniorenteams, wel zorgen baart. We vinden het vervelend dat vooral op de zondagen als ons 1e en 2e niet thuis speelt het voor de andere teams minder gezellig wordt, vooral in de 3e helft. Best Vooruit gaat dan ook in gesprek met de KNVB om te kijken of we alle thuiswedstrijden van de senioren teams op dezelfde zondagen kunnen spelen. Dit levert dan in ieder geval 1x per 2 weken volop gezelligheid en drukte op in de kantine en op de velden. Indien het dit seizoen niet meer te regelen is, doen we in elk geval een poging voor komend seizoen.

De start van de KNVB-Best Vooruit voetbalschool heeft een mooie start: goede opkomst en de kinderen en ouders zijn enthousiast. Dit kalenderjaar zijn er nog een aantal zondagen te gaan en we zullen daarna gaan bekijken hoe we dit in het voorjaar kunnen vervolgen, wellicht met uitbreiding naar spelers van buiten de club.

Maandag 3 oktober is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering geweest en hierbij is afscheid genomen van Paul Ferfers als bestuurslid Operationele zaken. Belangrijk nog om te vermelden dat Best Vooruit Paul heeft benoemd tot Lid van Verdienste. John Usherwood is door de ALV benoemd als nieuw hoofdbestuurslid en we wensen John vooral veel plezier toe in deze functie. Unaniem is verder besloten dat voor het seizoen 2023/2024 de contributie voor de meeste leeftijdsgroepen met € 10,-- zal worden verhoogd. Het hoofdbestuur heeft wel aangegeven dat, ze kijkende naar de ontwikkelingen met de energietarieven, zij wellicht nog in het voorjaar hierop een aanpassing moet vragen aan de ALV.

In de vorige informatie bij de kolom Sponsoring & Events hebben we een aankondiging van een gezellige middag gedaan voor 6 november jl.. We zijn er met vele getuige van geweest en het was een zeer geslaagd feest. Voor de komende tijd staat een bezoek van Sinterklaas op 30 november op de planning.

Daarnaast willen we graag aandacht vragen voor een heel bijzondere dag. Op zaterdag 7 januari gaat een film getoond worden die gemaakt is in het kader van het 90 jarig bestaan van Best Vooruit. Vanwege Corona is dit wat verlaat, maar ik heb me laten vertellen dat het resultaat er mag zijn. Deze film zal in ’t Tejaterke getoond worden om 15.00 uur. Over de wijze waarop kaarten hiervoor verstrekt worden komen we snel terug in aparte berichtgeving. Aansluitend zal in de kantine van Best Vooruit om 17.00 uur de nieuwjaarsreceptie gehouden worden.

In het vorige nieuws van de bestuurstafel en ook in de ALV hebben we aandacht gevraagd voor de vrijwilligers en hierin zijn ook een aantal initiatieven ontplooid. Op de zaterdag hebben we bij Best Vooruit nu een wedstrijdtafel die bemand wordt door vrijwillige ouders die ons helpen met allerlei zaken die op zo’n zaterdag geregeld moeten worden. Fijn dat zij deze rol nu ook oppakken.

Om ALLE vrijwilligers echter te bedanken voor hun inzet en ook alvast een vroeg eindejaarsgeschenk te kunnen overhandigen verzoeken dan ook IEDEREEN die zich op welke wijze dan ook inzet als vrijwilliger om zich 10 december a.s. te melden bij de wedstrijdtafel waar het hoofdbestuur ze een leuke attentie gaat overhandigen. Dit kan de gehele dag.

Vanuit de kolom Operationele zaken kunnen we melden dat de nieuw te bouwen kleedkamers door de gemeente rekening houdend met inflatie opnieuw berekend zijn,. Best Vooruit denkt dat het mogelijk moet zijn om hiermee verder te gaan. Status is dat er tekeningen gemaakt worden en gesprekken gevoerd gaan worden met partijen die voor de bouw kunnen gaan zorgen. Ook over verdere verduurzaming gaan we in gesprek met partijen om te kijken of we versneld kunnen investeren in systemen die het gasverbruik verlagen.

Leden spreken ons verder aan op het ontbreken van een terreinmanager in de weekenden. Het is heel wenselijk om deze functie ingevuld te hebben. De functie blijkt moeilijk in te vullen met ofwel vrijwilligers ofwel een betaalde kracht. Mocht iemand interesse hebben of een plan over hoe we dit kunnen invullen: we staan open voor een goed idee.

Wat de meeste bezoekers van de kantine wel is opgevallen is dat we problemen hebben met onze KPN aansluiting. Het is bijzonder om te zien hoe een groot en erkend bedrijf als KPN er niet in slaagt om in 7 weken tijd te zorgen voor een functionerend netwerk. We gaan er echter vanuit dat het snel opgelost is en neem van ons aan dat we er hier alles aan doen het werkend te krijgen.

Deze maand nog gaan we in gesprek met de gemeente over het vervangen van de velden B en E. Deze oudste kunstgrasvelden staan op de planning om komende zomerstop vervangen te worden.

Weer volop nieuws en voor de komende tijd weer genoeg activiteiten op de planning.

Kees Hertogs
Voorzitter Best Vooruit.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!