Start centrale pupillentraining per 13 september

9 september 2021 8:15


"De basis op orde"

Start centrale pupillentraining "De basis op orde" per 13 september

 

Onder leiding van Mario Kanits (Technische Commissie), Ronnie van Rijt (hoofdtrainer pupillen) en Siem van Esch (Combinatiefunctionaris/hoofdtrainer pupillen) start per 13 september een ontwikkelingsprogramma voor onze pupillen van O8 tm O11.
Op de maandagen worden er centraal trainingen verzorgd met specifieke thema's. In een periode van 8 weken krijgen de pupillen 4 keer een training binnen een thema.

Na 8 weken volgt er een ander thema.

 

De thema's zijn: 

dribbelen en drijven

passen en trappen

aannemen en meenemen

richtingverandering

aanvallen, verdedigen en omschakelen

individuele techniek en acties

 

Best Vooruit heeft de volgende doelstellingen met deze trainingen:

  1. Pupillen trainen met plezier en ontwikkelen een goede (technische) basis.
  2. De ontwikkeling van jonge spelers wordt actief gevolgd en gestuurd.
  3. (Beginnende) trainers worden actief begeleid.
  4. Er ontstaat binnen de club een brede betrokkenheid bij het trainen en begeleiden van de jongste jeugd.

Wij wensen alle betrokkenen veel succes en plezier bij de uitvoering van het mooie plan.

 

Aanvullende (praktische) informatie over de start van de centrale pupillentrainingen vanaf maandag 13 september:

Elke maandag is er van 18:00 tot 19:00 uur op veld A een centrale pupillentraining voor 2 leeftijdsgroepen. Op maandag 13 september starten we met de O8-afdeling (hoofdtrainer Siem van Esch, tevens combinatiefunctionaris) en de O11-afdeling (hoofdtrainer Ronnie van Rijt). Dit betekent dat de O9- en O10-afdelingen op dat moment zelfstandig trainen. Op maandag 20 september is er dan een centrale pupillentraining voor de O9-afdeling (hoofdtrainer Siem van Esch) en de O10-afdeling (Ronnie van Rijt). Dit herhaalt zich steeds tot aan de herfstvakantie. Dan vindt ook de eerste tussenevaluatie plaats en is er ruimte voor aanpassingen. Het is belangrijk om met zijn allen goed te beseffen dat we aan iets nieuws beginnen. Het zal daarom wat tijd nodig hebben om alles goed in te regelen. Graag begrip daarvoor.

Wat is de rol van de hoofdtrainers?

De hoofdtrainers zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding, organisatie en voetbaltechnische inhoud van de centrale trainingen op maandag. Hierbij worden ze (op korte termijn) ondersteund door 2 stagiaires van het ROC Sport en Bewegen. Dit betekent dat deze trainingen centraal worden voorbereid op basis van een vooraf vastgesteld voetbal- en/of techniekthema.

Wat is de rol van de teamtrainers?

De inzet van de teamtrainers bij de centrale pupillentrainingen is van groot belang. Het is dan ook noodzakelijk dat er van elk team minimaal 1 teamtrainer aanwezig is. De oefeningen op het veld worden (onder supervisie van de hoofdtrainers) mede begeleid door de teamtrainers. Ook zijn de teamtrainers verantwoordelijk voor het tijdig (uiterlijk 15 minuten voor aanvang) beschikbaar hebben van voldoende (opgepompte) ballen en materialen. Op maandag is er ook voldoende ruimte voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen op voetbaltechnisch en/of organisatorisch gebied. De hoofdtrainers zijn daarop aanspreekbaar. De O11-teams die op maandag 1,5 uur aan trainingstijd beschikbaar hebben kunnen vanaf 19:00 uur nog een half uurtje zelfstandig doortrainen op veld B.

Op de trainingsdagen dat er geen centrale pupillentrainingen gepland staan traint elk team zelfstandig met hun eigen teamtrainer(s). Op maandag traint de O8-afdeling dan op veld D, de O9 op veld B, de O10 op veld D en de O11 op veld B. Hiervoor kunnen teamtrainers gebruik maken van de bouwstenen uit de centrale trainingen en de trainingsvormen die door de KNVB worden aangereikt via de zogenaamde Rinus-app. Ook hier staat het thema van de maandagtraining centraal. Teams die op woensdag of donderdag (nog) specifieke ondersteuning nodig hebben maken dat op maandag kenbaar aan de hoofdtrainer. Hij zal vervolgens  beoordelen hoe de ondersteuning kan worden ingevuld en maakt daarover afspraken.

Tijdens de teamtrainingen is hoofdtrainer Siem aanwezig als aanspreekpunt. Hij kan aan de slag met de afspraken die (op het niveau van individuele teams) op maandag zijn gemaakt. Daarnaast kan hij op basis van eigen waarnemingen ook ongevraagd advies en feedback geven aan trainers.

Aandachtspunten zijn dan vooral:

  • loopt de training efficiënt en georganiseerd?
  • worden inhoudelijk de juiste vormen gehanteerd?
  • is de omgang met de kinderen correct?
  • Is er zichtbaar (spel)plezier bij kinderen en trainers?
  •  

Mochten er nog vragen zijn dan is daar op maandag 13 en 20 september (na de training) uitgebreid gelegenheid voor. Dan zal ook Mario Kanits namens de TC aanwezig zijn.


Namens het bestuur,

Arent van de Sande

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!